„Wyższe kompetencje — większa szansa na rynku pracy. Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (POWER POWR.03.01.00-00-K388/16)Kierownik: dr Łukasz WojtylaOkres realizacji: 2017-2019

„Regulacja degradacji ciał autofagowych przez asparaginę i występowanie peksofagii w komórkach głodzonych osi zarodkowych kiełkujących nasion łubinu (Lupinus spp.)”Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 2016/23/B/NZ3/00735)Kierownik: prof. UAM dr hab. Sławomir BorekOkres realizacji: 2017-2022