Udział substancji kompatybilnych w reakcji roślin na stresy abiotyczne (prof. UAM dr hab. Renata Rucińska-Sobkowiak)

Udział substancji kompatybilnych w reakcji roślin na stresy abiotyczne (prof. UAM dr hab. Renata Rucińska-Sobkowiak)