Autofagia w odpowiedzi roślin na stresy biotyczne i abiotyczne (prof. UAM dr hab. Renata Rucińska-Sobkowiak)

Autofagia w odpowiedzi roślin na stresy biotyczne i abiotyczne (prof. UAM dr hab. Renata Rucińska-Sobkowiak)