Siarkowodór w odpowiedzi roślin na stres metali ciężkich (prof. UAM dr hab. Jarosław Gzyl)

Siarkowodór w odpowiedzi roślin na stres metali ciężkich (prof. UAM dr hab. Jarosław Gzyl)