Siarkowodór jako cząsteczka sygnałowa w reakcji roślin na stresy biotyczne (prof. UAM dr hab. Jarosław Gzyl)

Siarkowodór jako cząsteczka sygnałowa w reakcji roślin na stresy biotyczne (prof. UAM dr hab. Jarosław Gzyl)