Rola małych RNA w interakcji roślina-patogen (prof. dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek)

Rola małych RNA w interakcji roślina-patogen (prof. dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek)