„Przeprogramowanie procesu starzenia liści przez poliaminy — nowe perspektywy w zwiększeniu tolerancji roślin uprawnych na stres”

„Przeprogramowanie procesu starzenia liści przez poliaminy — nowe perspektywy w zwiększeniu tolerancji roślin uprawnych na stres”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2017/27/N/NZ9/02135)
Kierownik: dr Ewelina Paluch-Lubawa
Opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka
Okres realizacji: 2018-2022