„Przeprogramowanie procesu starzenia liści przez poliaminy — nowe perspektywy w zwiększeniu tolerancji roślin uprawnych na stres”Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2017/27/N/NZ9/02135)Kierownik: dr Ewelina Paluch-LubawaOpiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Ewa Sobieszczuk-NowickaOkres realizacji: 2018-2022