„Ocena istotności białka Egy3 w odpowiedzi Arabidopsis thaliana na wysoką temperaturę oraz ekspozycję na wysokie natężenie światła”

„Ocena istotności białka Egy3 w odpowiedzi Arabidopsis thaliana na wysoką temperaturę oraz ekspozycję na wysokie natężenie światła”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (MINIATURA 2014/15/B/NZ3/00412)
Kierownik: dr Małgorzata Adamiec
Okres realizacji: 2019-2020