„Charakterystyka funkcjonalna transglutaminaz w patobiologii Phytophthora infestans”

„Charakterystyka funkcjonalna transglutaminaz w patobiologii Phytophthora infestans”
Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (CANALETTO PPN/BIL/2018/2/00117/U/00001)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka
Okres realizacji: 2019-2021