Molekularne mechanizmy odpowiedzialne za zróżnicowanie genetyczne związane ze zmiennością somaklonalną u roślin (prof. UAM dr hab. Iwona Melosik)

Molekularne mechanizmy odpowiedzialne za zróżnicowanie genetyczne związane ze zmiennością somaklonalną u roślin (prof. UAM dr hab. Iwona Melosik)