Immunoterapia nowotworów z wykorzystaniem genetycznie modyfikowanych limfocytów T (CAR T-cell therapy) (prof. UAM dr hab. Julia Durzyńska)

Immunoterapia nowotworów z wykorzystaniem genetycznie modyfikowanych limfocytów T (CAR T-cell therapy) (prof. UAM dr hab. Julia Durzyńska)