Identyfikacja dwóch gatunków z rodzaju Pinus z wykorzystaniem analizy krzywych topnienia o wysokiej rozdzielczości (ang. High-resolution melting curve analysis; HRM) (prof. UAM dr hab. Konrad Celiński)

Identyfikacja dwóch gatunków z rodzaju Pinus z wykorzystaniem analizy krzywych topnienia o wysokiej rozdzielczości (ang. High-resolution melting curve analysis; HRM) (prof. UAM dr hab. Konrad Celiński)