Metylacja DNA w komórkach nowotworowych (prof. UAM dr hab. Elżbieta Poręba)

Metylacja DNA w komórkach nowotworowych (prof. UAM dr hab. Elżbieta Poręba)