„Metagenomiczna analiza rezystomu ścieków miejskich”

„Metagenomiczna analiza rezystomu ścieków miejskich”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2015/17/N/NZ9/00954)
Kierownik: dr Nikoletta Makowska
Okres realizacji: 2016-2019