„Geny oporności na antybiotyki w wodach powierzchniowych”

„Geny oporności na antybiotyki w wodach powierzchniowych”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 2011/03/B/NZ9/00070)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Ryszard Koczura
Okres realizacji: 2012-2016