„Wpływ białek wiążących chitynę na aktywność owadobójczą entomopatogenów wykorzystywanych do produkcji biologicznych środków ochrony roślin”

„Wpływ białek wiążących chitynę na aktywność owadobójczą entomopatogenów wykorzystywanych do produkcji biologicznych środków ochrony roślin”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (MINIATURA 2018/02/X/NZ9/00232 )
Kierownik: dr Jakub Baranek
Okres realizacji: 2018-2019