Adriaenssens E. M., Sullivan M. B., Knezevic P., van Zyl L. J., Sarkar B. L., Dutilh B. E., Alfenas-Zerbini P., Łobocka M., Tong Y., Brister J. R., Moreno Switt A. I., Klumpp J., Aziz R. K., Barylski J., Uchiyama J., Edwards R. A., Kropinski A. M., Petty N. K., Clokie M. R. J., Kushkina A. […]

Barylski J., Enault F., Dutilh B. E., Schuller M. B., Edwards R. A., Gillis A., Klumpp J., Knezevic P., Krupovic M., Kuhn J. H., Lavigne R., Oksanen H. M., Sullivan M. B., Jang H. B., Simmonds P., Aiewsakun P., Wittmann J., Tolstoy I., Brister J. R., Kropinski A. M., Adriaenssens E. M. 2020. Analysis of

Barylski J., Enault F., Dutilh B. E., Schuller M. B., Edwards R. A., Gillis A., Klumpp J., Knezevic P., Krupovic M., Kuhn J. H., Lavigne R., Oksanen H. M., Sullivan M. B., Jang H. B., Simmonds P., Aiewsakun P., Wittmann J., Tolstoy I., Brister J. R., Kropinski A. M., Adriaenssens E. M. 2020. Analysis of spounaviruses as a case study for the overdue reclassification of tailed phages. Systematic Biology. 69(1): 110-23. doi:10.1093/sysbio/syz036Read More »

Maziukiewicz D., Maciejewska B. M., Litowczenko J., Kościński M., Warowicka A., Wychowaniec J. K., Jurga S. 2020. Designing biocompatible spin-coated multiwall carbon nanotubes-polymer composite coatings. Surface and Coatings Technology. 385: 125199. doi:10.1016/j.surfcoat.2019.125199

Skarwecki D., Nawrot R., Warowicka A. 2020. Farmakologiczna aktywność oraz zastosowanie naturalnych związków roślinnych w terapii schorzeń neurodegeneracyjnych. in: Osiągnięcia, wyzwania oraz problemy nauk przyrodniczych i medycznych; Danielewska A., Maciąg M. Ed..Wydawnictwo Naukowe TYGIEL. pp.: 7-19.

Warowicka A., Wołuń-Cholewa M., Kwaśniewska A., Goździcka-Józefiak A. 2020. Alternations in mitochondrial genome in carcinogenesis of HPV positive cervix. Experimental and Molecular Pathology. 117: 104530. doi:10.1016/j.yexmp.2020.104530