Nawrot R., Warowicka A., Musidlak O., Węglewska M., Bałdysz S., Goździcka-Józefiak A. 2020. Przeciwwirusowe związki izolowane z roślin. Postępy Biochemii. 66(4): 356-72. doi:10.18388/pb.2020_361

Nawrot R., Warowicka A., Musidlak O., Węglewska M., Bałdysz S., Goździcka-Józefiak A. 2020. Przeciwwirusowe związki izolowane z roślin. Postępy Biochemii. 66(4): 356-72. doi:10.18388/pb.2020_361