„Identyfikacja izoform akwaporyn oraz białek frakcji plazmalemmowej kukurydzy związanych z mikoryzą arbuskularną oraz ich udział w symbiotycznej tolerancji na niedobór wody”Projekt finansowany przez Marszałka Województwa Lubuskiego (Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego DFS.VI.052.4.17.6.2014)Kierownik: dr Ewelina Paluch-LubawaOkres realizacji: 2014