„Odziaływanie mikoryzy arbuskularnej na ekspresję akwaporyn błony komórkowej jako element systemu tolerancji na suszę u kukurydzy”

„Odziaływanie mikoryzy arbuskularnej na ekspresję akwaporyn błony komórkowej jako element systemu tolerancji na suszę u kukurydzy”
Projekt finansowany przez Dziekana Wydziału Biologii UAM (WB GDWB-07/2014)
Kierownik: dr Ewelina Paluch-Lubawa
Okres realizacji: 2014-2015