Brasinosteroidy jako wielokierunkowy regulator odpowiedzi roślin na stresy biotyczne (dr Karolina Izbiańska-Jankowska)

Brasinosteroidy jako wielokierunkowy regulator odpowiedzi roślin na stresy biotyczne (dr Karolina Izbiańska-Jankowska)