Rola modyfikacji potranslacyjnych białek w odpowiedzi roślin na patogeny (dr Karolina Izbiańska-Jankowska)

Rola modyfikacji potranslacyjnych białek w odpowiedzi roślin na patogeny (dr Karolina Izbiańska-Jankowska)