Związki biologicznie aktywne roślin z rodziny kapustowatych i ich potencjalne zastosowanie w biotechnologii, medycynie i ochronie środowiska (dr Karolina Izbiańska-Jankowska)

Związki biologicznie aktywne roślin z rodziny kapustowatych i ich potencjalne zastosowanie w biotechnologii, medycynie i ochronie środowiska (dr Karolina Izbiańska-Jankowska)