Zróżnicowanie genetyczne populacji Picea abies (L.) Karst. w świetle markerów mikrosatelitarnych mitochondrialnego DNA (prof. UAM dr hab. Aleksandra Wojnicka-Półtorak)

Zróżnicowanie genetyczne populacji Picea abies (L.) Karst. w świetle markerów mikrosatelitarnych mitochondrialnego DNA (prof. UAM dr hab. Aleksandra Wojnicka-Półtorak)