Powrót do badań

„Powrót do badań”
Projekt finansowany przez Rektora UAM (526000/REZ_PROJEKT)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
Okres realizacji: 2020-2024