„Znaczenie kompleksu białkowego hDpy30/srGAP2 dla adhezji/migracji komórek ssaczych”

„Znaczenie kompleksu białkowego hDpy30/srGAP2 dla adhezji/migracji komórek ssaczych”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2016/21/N/NZ3/00329)
Kierownik: dr Martyna Węglewska
Okres realizacji: 2017-2021