Wpływ stresu temperaturowego na poziom ekspresji genów wybranych neuropeptydów u chrząszcza Tenebrio molitor L. (dr Jan Lubawy)

Wpływ stresu temperaturowego na poziom ekspresji genów wybranych neuropeptydów u chrząszcza Tenebrio molitor L. (dr Jan Lubawy)