Rozwojowo-zależne zmiany ekspresji genu dla krótkich neuropeptydów F u chrząszczy Tenebrio molitor i Zophobas atratus (dr inż. Paweł Marciniak)

Rozwojowo-zależne zmiany ekspresji genu dla krótkich neuropeptydów F u chrząszczy Tenebrio molitor i Zophobas atratus (dr inż. Paweł Marciniak)