Wpływ stresu nitro-oksydacyjnego na ekspresję dehydrogenazy aldehydowej u Arabidopsis thaliana (prof. dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek)

Wpływ stresu nitro-oksydacyjnego na ekspresję dehydrogenazy aldehydowej u Arabidopsis thaliana (prof. dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek)