Fizjologiczna ocena alternatywnych metod immunizacji ziemniaka względem Phytophthora infestans (prof. dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek)

Fizjologiczna ocena alternatywnych metod immunizacji ziemniaka względem Phytophthora infestans (prof. dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek)