Wpływ rekombinowanego białka CmGRP1 z lateksu Chelidonium majus na komórki nowotworowe (prof. UAM dr hab. Robert Nawrot)

Wpływ rekombinowanego białka CmGRP1 z lateksu Chelidonium majus na komórki nowotworowe (prof. UAM dr hab. Robert Nawrot)