Biotechnologiczna produkcja głównego białka lateksu (MLP) z Chelidonium majus L. w celach biomedycznych (prof. UAM dr hab. Robert Nawrot)

Biotechnologiczna produkcja głównego białka lateksu (MLP) z Chelidonium majus L. w celach biomedycznych (prof. UAM dr hab. Robert Nawrot)