Wpływ nanocząstek grafenu na rozwój jajników i metamorfozę chrząszcza Tenebrio molitor (prof. UAM dr hab. Elżbieta Czarniewska)

Wpływ nanocząstek grafenu na rozwój jajników i metamorfozę chrząszcza Tenebrio molitor (prof. UAM dr hab. Elżbieta Czarniewska)