Identyfikacja zależnych od wapnia kanałów potasowych (mitoKCa) w mitochondriach owadów (prof. UAM dr hab. Małgorzata Słocińska)

Identyfikacja zależnych od wapnia kanałów potasowych (mitoKCa) w mitochondriach owadów (prof. UAM dr hab. Małgorzata Słocińska)