Woźniak M., Mrówczyńska L., Sip A., Ratajczak I. 2020. Aktywność biologiczna roślinnych produktów pszczelich pochodzących z Gór Sowich. Postępy Fitoterapii. 21(2): 67-72. doi:10.25121/PF.2020.21.2.67

Woźniak M., Mrówczyńska L., Sip A., Ratajczak I. 2020. Aktywność biologiczna roślinnych produktów pszczelich pochodzących z Gór Sowich. Postępy Fitoterapii. 21(2): 67-72. doi:10.25121/PF.2020.21.2.67