Walkowiak K., Spochacz M., Rosiński G. 2015. Peptydomimetyki — nowa klasa bioinsektycydów. Postępy Biologii Komórki. 42(2): 235–54.

Walkowiak K., Spochacz M., Rosiński G. 2015. Peptydomimetyki — nowa klasa bioinsektycydów. Postępy Biologii Komórki. 42(2): 235–54.