Walkowiak K., Pacholska-Bogalska J., Szymczak M., Rosiński G. 2015. Owady — alternatywne organizmy modelowe do badań chorób człowieka. Kosmos. 64(1): 11-20.

Walkowiak K., Pacholska-Bogalska J., Szymczak M., Rosiński G. 2015. Owady — alternatywne organizmy modelowe do badań chorób człowieka. Kosmos. 64(1): 11-20.