„Udział kompleksu hDPY-30/AKAP 95 w procesie mitotycznej kondensacji chromatyny komórek ludzkich”

„Udział kompleksu hDPY-30/AKAP 95 w procesie mitotycznej kondensacji chromatyny komórek ludzkich”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS NN303813140)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Elżbieta Poręba
Okres realizacji: 2011-2015