„Produkty naturalne pochodzące z rośliny Chelidonium majus jako potencjalne fotouczulacze w terapii fotodynamicznej (PDT) raka szyjki macicy”

„Produkty naturalne pochodzące z rośliny Chelidonium majus jako potencjalne fotouczulacze w terapii fotodynamicznej (PDT) raka szyjki macicy”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2012/05/N/NZ9/013370)
Kierownik: dr Alicja Warowicka
Okres realizacji: 2012-2015