Rola wybranych neuropeptydów owadzich w odpowiedzi na stres temperaturowy (dr Jan Lubawy)

Rola wybranych neuropeptydów owadzich w odpowiedzi na stres temperaturowy (dr Jan Lubawy)