Nanomateriały dwuwymiarowe — biokompatybilność i zastosowanie w biomedycynie (prof. UAM dr hab. Elżbieta Czarniewska)

Nanomateriały dwuwymiarowe — biokompatybilność i zastosowanie w biomedycynie (prof. UAM dr hab. Elżbieta Czarniewska)