Projektowanie starterów do amplifikacji barkodu dla roślin matK — środkowego rejonu genu maturazy (prof. UAM dr hab Katarzyna Buczkowska-Chmielewska)

Projektowanie starterów do amplifikacji barkodu dla roślin matK — środkowego rejonu genu maturazy (prof. UAM dr hab Katarzyna Buczkowska-Chmielewska)