Genetyczne podstawy wybranych chorób autoimmunologicznych (prof. UAM dr hab. Alina Bączkiewicz)

Genetyczne podstawy wybranych chorób autoimmunologicznych (prof. UAM dr hab. Alina Bączkiewicz)