Mioduchowska M., Konecka E. T., Gołdyn B., Pinceel T., Brendonck L., Lukić D., Kaczmarek Ł., Namiotko T., Zając K., Zając T., Jastrzębski J. P., Bartoszek K. 2023. Playing peekaboo with a master manipulator: metagenetic detection and phylogenetic analysis of wolbachia supergroups in freshwater invertebrates. International Journal of Molecular Sciences. 24(11): 1-25. doi:10.3390/ijms24119400