Metabarkoding mykobiomów mikoryzowych w ekosystemach rolniczych i leśnych (prof. UAM. dr hab. Władysław Polcyn)

Metabarkoding mykobiomów mikoryzowych w ekosystemach rolniczych i leśnych (prof. UAM. dr hab. Władysław Polcyn)