Fenomika wysokoprzepustowa w ocenie tolerancji roślin na stres (prof. UAM. dr hab. Władysław Polcyn)

Fenomika wysokoprzepustowa w ocenie tolerancji roślin na stres (prof. UAM. dr hab. Władysław Polcyn)