„Mechanizmy ekspresji genów u fagów z grupy Bastille kluczem do ich potencjalnych zastosowań”

„Mechanizmy ekspresji genów u fagów z grupy Bastille kluczem do ich potencjalnych zastosowań”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA 2016/23/D/NZ2/00435)
Kierownik: dr Jakub Barylski
Okres realizacji: 2017-2022