Lechowska K., Wojtyla Ł., Kubala S., Garnczarska M. 2014. Udział czynników transkrypcyjnych i mechanizmów epigenetycznych w odpowiedzi roślin na stres suszy Postępy Biologii Komórki. 41(3): 463-90.

Lechowska K., Wojtyla Ł., Kubala S., Garnczarska M. 2014. Udział czynników transkrypcyjnych i mechanizmów epigenetycznych w odpowiedzi roślin na stres suszy Postępy Biologii Komórki. 41(3): 463-90.