Jędryczkowski M., Rybska E., Adamiec M., Sobieszczuk-Nowicka E. 2014. Diagnoza miskoncepcji z obszaru ruchów roślin wśród studentów biologii. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. 1: 99-106.

Jędryczkowski M., Rybska E., Adamiec M., Sobieszczuk-Nowicka E. 2014. Diagnoza miskoncepcji z obszaru ruchów roślin wśród studentów biologii. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. 1: 99-106.